Europa lægger energiforbruget om til færre fossile brændsler

Også EU har sat ambitiøse og bindende mål for at bekæmpe klimaændringer og for at fremme brugen af vedvarende energikilder.

EU skal reducere drivhusgasudledningen, så den mindst er 20 % under 1990-niveau inden 2020. Samtidig skal vedvarende energikilder udgøre 20 % af energiforbruget inden 2020. Ligesom transportsektoren skal bruge 10 % vedvarende energiformer inden 2020. Hvis der opnås en global klimaaftale, som får andre udviklede lande til også at forpligte sig til at gøre en seriøs indsats, vil EU formindske sin drivhusgasudledning med 30 %.

Det Europæiske Råd har opstillet målene, som er udmøntet i Klima- og energipakken. Det er en reformpakke, der omfatter tiltag til håndtering af klimaændringerne gennem reduktion af drivhusgasudledning og fremme af vedvarende energi.

Du kan læse mere om Klima- og energipakkenwww.ens.dk