Danmark skal være uafhængig af kul, olie og gas. Alt andet er helt sort.

Det er ikke bare noget, vi siger hos Wind Estate. Det er målet for Danmarks Energistrategi 2050. Strategien beskriver, hvordan Danmark bliver et grønt og bæredygtigt samfund med en stabil energiforsyning. Strategien viser samtidig, hvordan overgangen både finansieres krone for krone og tager de nødvendige hensyn til Danmarks konkurrenceevne.

Med Energistrategi 2050 fremlægger regeringen en række tiltag, der allerede på kort sigt vil mindske afhængigheden af fossile brændsler markant.

I Danmark eksploderer efterspørgslen på vindkraft

Alene frem til 2020 vil regeringen reducere brugen af fossile brændsler, således at drivhusgasserne reduceres med 34 % i forhold til 1990. De fossile brændsler skal erstattes med vedvarende energi, og allerede i 2020 skal halvdelen af Danmarks traditionelle el-forbrug komme fra vind. I 2035 skal hele Danmarks el- og varmeforsyning dækkes af vedvarende energi. Kul udfases således fra danske kraftværker, og oliefyr udfases senest i 2030. Regeringens energistrategi vil samtidig sænke bruttoenergiforbruget, så det i 2020 er 12 % lavere i forhold til 2006. Det skal ske gennem markante energieffektiviseringer.

Regeringen vil desuden udarbejde en ny samlet strategi for etablering af et smart elnet i Danmark, så det f.eks. bliver muligt at oplade sin elbil om natten, hvor strømmen er billigst.

Samtidig vil hele klimaindsatsen blive kædet sammen med vækst, innovation, uddannelse og skabelse af nye arbejdspladser. Energistrategien er således også en vækststrategi, som vil få efterspørgslen på vindkraft til at eksplodere i Danmark. Strategien kan ganske enkelt ikke gennemføres uden en massiv udbredelse af vindkraft.

Er du interesseret i at læse mere om Energistrategi 2050 eller Energiaftalen 2020 i sin helhed, så klik på linket.