Elhandel

Salgsstrategi med fokus på sikker indtjening

Wind Estate’s primære indtægtskilde er salg af strøm på den nordiske elbørs Nordpool.

For at have en høj budgetsikkerhed er det virksomhedens strategi på ethvert tidspunkt at have hele produktionen afdækket på fastprisaftaler en til seks måneder frem i tiden; mens afdækningen på længere sigt afhænger af den aktuelle markedssituation.

Med 100 procent afdækning i den umiddelbare fremtid undgås det, at Wind Estate på noget tidspunkt er nødsaget til at sælge strøm til spotpris, endsige til negativ pris.

Udviklingen på elmarkedet følges og analyseres dagligt af medarbejdere med et indgående kendskab til alle faktorer, der kan påvirke prisudviklingen. Disse analyser danner grundlag for Wind Estate’s løbende indgåelse af fastprisaftaler.

Handelspartnere

På Nordpool bliver Wind Estate’s produktion solgt gennem elhandelselskabet Energi Danmark eller Vindenergi Danmark amba, som Wind Estate er mangeårig medejer af.

Som balanceansvarlig for handlerne med el benytter Vindenergi Danmark NEAS Energy, Danske Commodities og AXPO. Sidstnævnte er kommet til for nylig, hvilket Wind Estate hilser velkommen, da flere aktører på markedet kan påvirke afregningspriserne positivt.